Historie

WIE  EN  WAT  IS  DE  SCHIETVERENIGING  “OOST – GELDERLAND” ?

De ”eigenlijke” start van onze vereniging was in het jaar 1932. Een plaatselijke groep schutters besprak (onderling) de mogelijkheid tot het verschieten van wedstrijden tegen de schietverenigingen uit de omtrek. Een aantal adressen werd opgespoord en aangeschreven voor een vergadering. Hierna werd tussen vier plaatselijke verenigingen een kompetitie gestart. In de loop van 1933 werd de wens geuit om te komen tot een “overkoepelend orgaan” zodat men regelend kon optreden tijdens concoursen e.d. Aldus werd op 24 maart 1934 de oprichtingsvergadering gehouden, waarna als tenaamstelling werd gekozen voor de schietvereniging “Oost-Gelderland”. Eind 1934 was het aantal aangesloten verenigingen (“afdelingen”) reeds gestegen tot veertien.

Na enkele jaren (in 1940) kwam abrupt een einde aan het (wedstrijd)schieten e.d. in verenigingsverband (oorlog!). De vereniging werd echter niet opgeheven.

Na 1945 moest in feite geheel opnieuw worden gestart, er waren geen wapens meer alsmede was niet bekend of de plaatselijke afdelingen nog wel bestonden. Na enkele vergaderingen werd echter in 1948 weer gestart met het verenigingsleven. In 1950 bestond de vereniging uit in totaal 25 afdelingen (550 schutters). De enige schietdiscipline was “vuur” (KKG). In het jaar 1954 werd de discipline “lucht” (LG) ingevoerd, de beide pistooldisciplines (KKP en LP) kwamen eerst vele jaren later “aan bod”.

Momenteel bestaat de vereniging uit 44 afdelingen met in totaal ruim 1.000 schutters. Onder auspiciën van de s.v. “Oost-Gelderland” worden jaarlijks vele wedstrijden verschoten, zoals Winterkompetitie, Zomerkompetitie, Prestatieserie (voornoemdekompetities worden verschoten op de banen van de “eigen” afdeling), verder worden jaarlijks de Kampioenschappen van de vereniging verschoten (voor alle disciplines, KKG, LG, KKP en LP) en tevens worden er jaarlijks door een aantal afdelingen zgn. concoursen (wedstrijden voor aangesloten afdelingen) georganiseerd enz.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om alle geïnteresseerden (en die nog geen lid zijn) aan te sporen om een “schot te wagen”, b.v. tijdens de (wekelijkse) oefenavonden van een van de aangesloten afdelingen. Zij zijn gaarne bereid om u de nodige inlichtingen te verschaffen omtrent een “boeiende” tak van sport, zoals de schietsport weldegelijk mag worden omschreven. Voor inlichtingen omtrent e.e.a. (bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde afdeling) kan men, zowel schriftelijk als telefonisch of per E-mail, contact opnemen met het secretariaat van de s.v. “Oost-Gelderland”.

Reacties zijn gesloten.