Downloads

Formulieren:

Mutatieformulier bestuurssamenstelling (PDF formaat)

Mutatieformulier bestuurssamenstelling (Excel formaat)

Mutatieformulier ledenadministratie (PDF formaat)

Mutatieformulier ledenadministratie (Excel formaat)

Formulier WM3 (PDF formaat)

Formulier WM5 (PDF formaat)

Aanvraagformulier VOG (PDF formaat)

Formulieren in PDF formaat uitprinten en na invulling per post versturen.
Formulieren in Excel formaat elektronisch invullen en per e-mail versturen.
Formulieren moeten naar de ledenadministratie worden verstuurd. (Het adres staat op de formulieren.)

Algemene documenten:

Prijslijst 2023

Limieten Kampioenschappen 2023

Limieten Prestatie serie 2023

Prijslijst 2022

Wedstrijdregelement per 28 Oktober 2022

Prijslijst 2020

Prijslijst 2019

Prijslijst 2018

Wedstrijdreglement per 30 mei 2017

Prijslijst 2017

Prijslijst 2015

Limieten Kampioenschappen 2015

Limieten Prestatie serie 2015

Wedstrijdreglement per 29 nov 2012

Limieten Kampioenschappen 2012

Limieten Prestatie serie 2012

Prijslijst 2012

Wedstrijdreglement per 1 dec 2011

Limieten Kampioenschap 2009

Limieten Prestatie serie 2009

Statuten per 11 aug 2010

Huishoudelijk reglement per 11 aug 2010

Jeugdwedstrijd reglement per 10 jan 2009

Erkenning ministerie van oorlog 2010

Prijslijst 2009

Prijslijst 2007

Documenten van een afdeling van SV Oost Gelderland:

Huldiging Henk Berenpas 18 jul 2012

Verbouwing schietbaan Eendracht 1 apr.2008

S.V. Nimrod 80 jaar 2 feb.2008

Verslag Concours S.V. Diana 2007

Documenten algemene leden vergaderingen:

Vergaderstukken voor de ALV van 28 oktober 2021:

Agenda ALV
Jaarverslag 2020

Vergaderstukken voor de Mail-ALV van 2020:

Notulen nov 2019
Jaarverslag 2019

Vergaderstukken voor de ALV van 27 november 2019:

Agenda
Notulen mei 2019
Aantal korpsen Winterkompetities
Informatie m.b.t. Kampwedstrijden Zomerkompetitie

Vergaderstukken voor de ALV van 23 mei 2019:

Agenda
Notulen nov 2018
Jaarverslag 2018

Vergaderstukken voor de ALV van 24 mei 2018:

Agenda
Notulen dec 2017
Jaarverslag 2017

Vergaderstukken voor de ALV van 30 mei 2017:

Agenda
Notulen 1 dec 2016
Jaarverslag 2016
Voorstel tot aanpassing klasse-indeling LG en LGO
Voorstellen tot wijziging Wedstrijd reglement

Vergaderstukken voor de ALV van 1 dec 2016:

Agenda
Notulen 7 jun 2016

Vergaderstukken voor de ALV van 7 juni 2016:

Agenda
Notulen 3 nov 2015
Jaarverslag 2015

Vergaderstukken voor de ALV van 3 dec 2015:

Agenda
Notulen 2 jun 2015

Vergaderstukken voor de ALV van 2 juni 2015:

Agenda
Notulen 27 nov 2014
Jaarverslag 2014

Vergaderstukken voor de ALV van 27 nov. 2014:

Agenda
Notulen 03 juni 2014

Vergaderstukken voor de ALV van 3 juni 2014:

Agenda
Notulen 28 nov 2013
Jaarverslag 2013

Vergaderstukken voor de ALV van 28 nov. 2013:

Agenda
Notulen 28 mei 2013

Vergaderstukken voor de ALV van 28 mei 2013:

Agenda
Notulen 29 nov 2012
Jaarverslag 2012

Vergaderstukken voor de ALV van 29 nov 2012:

Agenda
Notulen 29 mei 2012
Bijlage Bij Agenda
Jaarverslag 2011

Vergaderstukken voor de ALV van 29 mei 2012:

Agenda
Notulen 1 dec 2011

Vergaderstukken voor de ALV van 1 dec 2011:

Agenda
Notulen 31 mei 2011
Reglementwijziging
Jaarverslag 2010

Vergaderstukken voor de ALV van 31 mei 2011:

Agenda
Notulen 2 dec. 2010

Vergaderstukken voor de ALV van 2 dec. 2010:

Agenda
Notulen 1 juni 2010
Pilot opgelegd LG
Jaarverslag 2009

Vergaderstukken voor de ALV van 1 juni 2010:

Agenda
Notulen 26 nov 2009

Vergaderstukken voor de ALV van 26 nov. 2009:

Agenda
Notulen 2 juni 2009
Jaarverslag 2008

Vergaderstukken voor de ALV van 2 juni 2009:

Agenda
Notulen 27 nov. 2008
Jeugd wedstr.reglement
Nieuwe Limieten LP

Vergaderstukken voor de ALV van 27 nov. 2008:

Agenda
Notulen ALV 3-6-2008
Voorstel 4de klasse LP
Enquête inz. jeugdschutters
Schietstandaard afbeelding
Wijziging statuten
Wijziging reglement
Procedure statutenwijziging
Brief over kaarten inleveren
Jaarverslag 2007

Vergaderstukken voor de ALV van juni 2008:

Agenda ALV juni 2008
Notulen ALV nov 2007

Vergaderstukken voor de ALV van nov 2007:

Agenda ALV nov. 2007
Notulen ALV mei 2007

Vergaderstukken voor de ALV van mei 2007:

Jaarverslag 2006
Agenda ALV mei 2007

Reacties zijn gesloten.