Agenda en verslag Algemene ledenvergadering 14 December

Vergaderstukken voor de ALV van 14 December 2023:

Agenda

Notulen ledenvergadering

Reacties zijn gesloten.