Agenda en verslag Algemene ledenvergadering 1 Juni

Vergaderstukken voor de ALV van 1 Juni 2023:

Agenda

Notulen ledenvergadering

Jaarverslag

Reacties zijn gesloten.